Kontaktné údaje

interierextra.sk 

Ján Vojtek

Záhradná 137/49

082 12 Kapušany

 

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
e-mail: pr@soi.sk

 
Obvodný úrad Prešov
Odbor živnostenského podnikania
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
tel. č.: 051/7082 430
e-mail: ozpo@po.vs.sk